Garly Orazow «Jaňymy alanok» 2017 albomy

Garly Orazow — Jorana ayt

Garly Orazow — Janymy alanok

Garly Orazow — Git sen

Garly Orazow - Git sen

...

2.75 MB 318 Ýüklenen

Garly Orazow — Leyla — Leyla

Garly Orazow — Gyzygy bolmaz

Garly Orazow — Sary koynek

Garly Orazow — Bilbilim

Garly Orazow - Bilbilim

...

2.13 MB 227 Ýüklenen

Garly Orazow — Jogap ber

Garly Orazow — Ynansana sozume

Garly Orazow — Lalam

Garly Orazow - Lalam

...

0.00 KB 192 Ýüklenen

Garly Orazow — Bagul gabakly

Garly Orazow — Gozunde jady

Garly Orazow — Ne boldy

Garly Orazow - Ne boldy

...

2.77 MB 651 Ýüklenen

Garly Orazow — Mana gerek

Garly Orazow — Gozuni ayla