Tahyr Ýüzbaşyýew - Ýarawsyz ynsanlaryň kemini açma (Goşgy)

MP3 Ýükle / Скачать
Tahyr Ýüzbaşyýew - Ýarawsyz ynsanlaryň kemini açma (Goşgy)
  • Diňlän: 1 814
  • Goýulan: 13.03.2024
  • Möçberi: 2,06 Mb
  • Dowamlygy: 02:01
  • Hili: 128 kbps
  • Aýdymçy: Tahyr Ýüzbaşyýew
MP3 Dinle
Tahyr Ýüzbaşyýew - Ýarawsyz ynsanlaryň kemini açma (Goşgy)
28
0
Siz bu sahypdan Tahyr Ýüzbaşyýew - Ýarawsyz ynsanlaryň kemini açma (Goşgy) aýdymy diňläp we ýükläp alyp bilersiňiz we dostlaryňyz bilen paýlaşyň
Aydyma teswir